เขาหินเหล็กไฟ

จุดชมวิว "เขาหินเหล็กไฟ" ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเมืองหัวหิน

เขาหินเหล็กไฟเป็นภูเขาขนาดกลาง สามารถนำรถยนต์ขึ้นไปได้ บริเวณด้านบนยอดเขา มีลานจอดรถสะดวกสบาย ร่มรื่น มีจุดชมวิวต่างๆ ซึ่ง อยู่บริเวณโดยรอบ จุดชมวิวที่นิยมของนักท่องเที่ยว จะอยู่ด้านทิศตะวันออกของเขาหินเหล็กไฟ บริเวณจุดชมวิวที่ 4 และ 5 เป็นจุดชมวิวที่มีทัศนียภาพสวยงามมาก โดยเฉพาะยามเช้าขณะพระอาทิตย์กำลังขึ้นจากผิวน้ำทะเล

ไม่ไกลจากจุดชมวิวเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 สร้างไว้เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ได้นำความเจริญมาสู่เมืองหัวหิน ทรงได้ริเริ่มให้มีการสร้างตลาดฉัตรไชย

จุดชมวิวที่ 2 บริเวณด้านทิศใต้ เป็นอีกตำแหน่งหนึ่ง ที่สามารถชมความสวยงาม ของเมืองหัวหินได้อย่างชัดเจน บริเวณจุดชมวิวนี้จะเป็นลานหินกว้าง สามารถมองเห็นเมืองหัวหิน ด้านทิศใต้ได้ทั้งเมือง และเหมาะกับการชม พระอาทิตย์ตกยามเย็น ขณะกำลังจะลับเหลี่ยมเขา

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates